AMAÇ, NEDEN ve KAPSAM

II. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, Suriyeli mültecileri fikir ve düşünce olarak istihdam etmenin etkili stratejik konularını eleştirmekle yetinmeyip pozitif çözüm yollarını bulmak için ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda Suriye toplumunu geliştirmek ve Suriye’yi yeniden imar edecek gücü sağlamayı da amaç edinmektedir. En belirgin amaç ise Suriyeli toplumun eğitim seviyesini arttırmaktır. Bu sempozyumun sonucunda sosyal uyum sorunu yaşayan mültecilere sosyal kılavuzluk ederek mültecilerin sorunlarını gidermek hedeflenmiştir. Bu sempozyumla Suriyeli mültecilerin durumuna gelişimsel bir bakış açısıyla çözüm sunarak mültecilerin önündeki engelleri kaldırmayı hedefliyoruz. Suriyeli mültecilere yönelik öneri ve çözümlerde başarısız olmamak için mültecilerle empati kurarak araştırmanın büyük bir önemi vardır.

 

ÖNEM

Suriyeli mültecilerin meselesi emperyalistlerin bölgeye hâkim olmak için sürdürdükleri soğuk savaşın özüdür. Bu mesele çözülmesi en zor ve karışık meselelerden biridir. 1. Sempozyumdan sonra Suriyeli Mülteciler meselesi akademik bir boyut kazanmıştır. Suriyeli mültecilerle ilgili tarihten gelen bazı gerçekleri ortaya koyarak kültürü ve yaşam biçimi farklı, dünyanın değişik ülkelerinden uzman ve araştırmacıları sempozyuma davet ederek mültecilerin sağlık, eğitim, yaşam hakkı gibi konulardaki sıkıntıları açıklamak sempozyumda oldukça önem taşımaktadır. Sempozyum, mültecilerin yaşam koşullarını daha önemli bir duruma getirmek için yaşadıkları topraklarda onların sorunlarına çözüm yolları arayıp onları daha aktif hale getirmeyi önemsemektedir.

 

HEDEFLER

  • Suriyeli mültecilerin eğitim, kültür, sağlık vb. sorunlarını çözümünde aktif rol alan kurumları analiz etmek.
  • Sempozyumda alınan kararları yerine getirmek ve mültecilerin karşılaştıkları zorlukları takip ederek bu zorlukların giderilmesi için gerekli mercilere müracaat etmek.
  • Mültecilerin kendi haklarını bilmelerini sağlamak için seminerler verip bu konuda karşılaşabilecekleri mağduriyetlerinin giderilmesi sağlamak ve yasal düzenlemelerin yapılmasını tavsiye etmek.
  • Mültecilerin geleceği için gerekli ar-ge çalışmalarının yapılmasını sağlamak.
  • Mültecilerin ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve tasnifinin yapılması sağlamak.
  • Müzakerelere Suriyeli Mültecilerin ülkelerine dönmeleri için uygulanabilir ve sürdürülebilir çözüm önerileri sunmak.
29